PROLAND

Proland je program využívaný především pro zpracování etap pozemkových úprav. V rámci tohoto
procesu se zpracovávají etapy Nároků, Plánu společných zařízení a Návrh umístění nových pozemků.

Vlastnická mapa

Vlastnická mapa vychází z údajů katastru nemovitostí. Jedná se o barevně rozlišené LV (listy vlastnictví). Na základě této mapy se dají dobře navrhovat změny tvaru a umístění pozemků a podobně.