Mapy

Vytvoříme mapy v digitálních programech na jakékoli téma. Vytváříme je v programech Arcgis a QGIS. Potřebujete
převést data z analogové do digitální formy? Potřebujete mapu se zanesením situace kolem vašeho pozemku?

Dále pomáháme s poradenstvím jaké náležitosti musí kartografické dílo mít apod.

Vektorizace rybníků na mapách I. vojenského mapování

Pomocí programu ArcGIS se vektorizovaly rybníky na mapách I. vojenského mapování. Současné mapy reflektují, že více jak polovina historických rybníků již zanikla.

Dá se vytvořit krásný podklad analýzu krajiny. S pomocí toho lze navrhovat prvky tam, kde se dříve nalézaly a je větší pravděpodobnost, že tam budou navržené prvky dobře fungovat znovu.