GIS

Poradíme s funkcemi programů Arcgis a QGIS. GIS jsou ideálním nástrojem pro tvorbu mapových výstupů a různých analýz. Máme bohaté zkušenosti s těmito programy. Nabízíme školení v programech Arcgis nebo QGIS pro firmy nebo soukromníky.

Dále vytváříme vlastní manuál, který by měl obsahovat jednoduché popisy jednotlivých funkcí těchto programů. Pokud se nechcete problematikou zaobírat vy, od toho jsme tu my. Vytvoříme mapové výstupy, gisové analýzy na vámi zvolené téma. Jako příklad se nabízí analýza sklonových poměrů, vyhodnocení intenzity dopravy, viditelnost z určitého místa či hodnocení odtokových poměrů v krajině. Pokud máte zájem o práci na míru, napište nám váš konkrétní požadavek.

Analýza sklonových poměrů

Zajímají vás sklonové poměry v území? Uvažujete například o koupi pozemku a případné výstavbě? Chcete zjistit průměrné, přibližné sklonové poměry v území?

S přesností na 1 m vám sestavím analýzu sklonu v daném území. Jedná se pouze o hrubou analýzu. Dále je možnost geodetického zaměření terénu, kde se přesnost pohybuje v řádu centimetrů.

Vyhodnocení odtokových poměrů

Identifikace odtokových poměrů v území stanoví, kudy teče v daném území voda pomocí linií.

Zároveň z této analýzy je dobře vidět, kde jsou přirozené překážky odtoku.

Na základě odtokových poměrů lze stanovit opatření, které odtoku zabrání nebo ho v případě potřeby zvýší.

Odtokové poměry lze využít též při řešení eroze. Touto problematikou se více zaobírají například pozemkové úpravy apod.